בעקבות העלאת השכר הממוצע: העלאת קצבות הנכות בכ-10%

קצבאות הנכות יועלו ליותר מ-400 אלף אזרחים ב- 9.55% בעקבות העלאת השכר הממוצע במשק. קצבת נכות כללית ליחיד תעמוד על 4,054 ₪ (במקום 3,700 ₪) והקצבה לזוג עם 2 ילדים תעמוד על כ-7,450 ₪ (במקום 6,800 ₪)

הביטוח הלאומי הודיע השבוע על העלאה משמעותית לקצבאות הנכים, שתוצמד לשכר הממוצע במשק, בעוד שאר הקצבאות יוצמדו למדד המחירים. החל מתחילת השנה הבאה וקרבה תעמוד הקצבה החודשית של נכה יחיד על כ-4,054 ₪ לעומת 3,700. 

הבשורה הזו עבור השכבות החלשות בישראל מגיעה לאחר שבשנתיים האחרונות לא חושבה העלאה לקצבה שמוצמדת לשכר הממוצע במשק, כשלא היה תקציב מדינה מאושר.

על פי אומדן חדש של הביטוח לאומי, עולה שהשכר הממוצע עלה בשלושת השנים האחרונות ב-12%, ולאחר ניכוי העלאה של 2.45% שקיבלו הנכים במהלך משבר הקורונה, משמעות הדבר שהקצבה תעלה בלא פחות מ-9.55%. ההעלאה האמיתי תיקבע עם תחילת ינואר 2023, לאחר חישוב ממוצע השכר הריאלי.

בביטוח לאומי הכריזו שעל האומדנים שערך מנהל המחקר של הביטוח הלאומי לפי הנחות המאקרו בהתאם לשכר הממוצע במשק והעלייה הצפויה בעקבותיו בקצבאות הנכות, קצבת נכות כללית ליחיד תעמוד על כ-4,054 ₪, במקום 3,700 ₪. קצבת נכות עבור זוג שעומדת כיום על 4,892 ₪ צפויה לעלות לכ-5,360 ₪.

זוג עם ילד שקצבתו עומדת כיום על 5,846 ₪ תעלה לכ-6,405 ₪. זוג עם 2 ילדים – שהיום מקבלים 6,800 ₪, קצבתם תגדל לכ-7,405 ₪.

אומדן קצבאות הנכות לילדים נכים (ילד”ן) ושירותים מיוחדים (שר”מ) גם צפויה לעלות ל- 2,442 ₪.  

בביטוח לאומי אומרים שסכום קצבאות הנכות הן היחידות המושפעות באופן ישיר מהשכר הממוצע ויושפעו מהעלייה הקרובה הצפויה, אשר אמורה להשפיע על יותר מ-400 אלף נכים שמקבלים קצבה חודשית מהביטוח לאומי, ותשפיע בעיקר על השכבות הנחלשות ביותר בחברה בישראל, ביניהם החברה הערבית, שבה שיעור העוני גבוה יותר מבשאר המגזרים.

עם זאת, קצבאות אחרות המוענקות על ידי הביטוח הלאומי צמודות למדד שעלה גם הוא בכ-5.2% והן צפויות לעלות בהתאמה. הקצבאות הצמודות למדד, בין היתר, הן: קצבת אזרח ותיק ושארים, הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, דמי מזונות וכיוב’.

מהביטוח הלאומי נמסר: “העלאת קצבאות הנכות הן בשורה ליותר מ-400 אלף איש שסכום הקצבה שתופקד להן על ידי הביטוח הלאומי, תגדל משמעותית בעקבות העלאת השכר הממוצע במשק. העלאה זו משמעותית אף יותר, לאחר שסכום הקצבה נותר זהה וללא שינוי בשנתיים האחרונות. במיוחד בתקופה זו, אין ספק שהגידול בסכום הקצבה יביא סיוע ומזור לאלו שזקוקים לכך”.

Conference
יום עיון בחיפה