הדו”ח השנתי של נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה: כשליש מהערבים התלוננו על אפליה על רקע לאום!

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עו”ד מרים כבהא, הגישה השבוע, לשרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, את הדו”ח השנתי המסכם את פעילות הנציבות לשנת 2021. מהדו”ח עולה כי אחוז הפניות של ערבים עמד על 12% מכלל הפניות לנציבות השוויון. כאשר נושא הפנייה הבולט של ערבים היה אפליה על רקע לאום (30%).

הדו”ח מציין כי התקבלו בנציבות 973 פניות בשנת 2021, המהווים עלייה של 30% ממספר הפניות בשנה שקדמה לכן. 63% מהפניות היו של נשים. שליש מהן עסקו באפליה על רקע הרחבת המשפחה או טיפול בה (היריון 25%, טיפולי פוריות 2% והורות 7%). לאור כניסתו של תיקון חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, ניכרת עלייה מובהקת בפניות נשים בנושא אפליה על רקע פערי שכר מגדריים –  מספרם גדל פי 3.5 מהפניות שהתקבלו בנושא זה בשנת 2020 ופי 4.75 מהפניות שהתקבלו בנושא בשנת 2019.

בעקבות הגשת הדו”ח, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עו”ד מרים כבהא, מסרה  “הגשת הדוח השנתי לשרה הינה הזדמנות עבורנו להציג את העבודה החשובה של הנציבות, לקידום ההכרה בזכויות לפי חקיקת השוויון בעבודה ומימושן. מתן הזדמנות שווה בתעסוקה לכל עובדת ועובד ומיגור האפליה הם הערכים שאמורים להנחות את כולנו, על מנת להפוך את שוק העבודה לשוויוני ומכיל יותר. יחד, במאמץ משותף, ניתן יהיה לפתוח את דלתות שוק העבודה לכולם/ן, ולאפשר ייצוג ושילוב מיטביים לכלל האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית”.

שרת הכלכלה והתעשייה, אלופה במיל’ אורנה ברביבאי הדגישה: “מחובתנו כחברה לפעול לצמצום פערים מגדריים ולמיצוי זכויות עובדים בשוק העבודה. אני שמחה לראות כי פרסום נתוני השכר על ידי מעסיקים העלה את המודעות להגברת השוויון בתעסוקה ולצמצום פערים. ממצאי הדו”ח מעידים כי דרך ארוכה עוד לפנינו ולממשלה אחריות לפעול בשיתוף פעולה יחד עם המעסיקים והעובדים למען מימוש זכויותיהם”.

נציבות השוויון במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלת לקידום השוויון והגיוון בתעסוקה בישראל בשני תחומים עיקריים – בתחום המשפטי, במסגרתו מטפלת הנציבות בפניות, מעניקה ייעוץ משפטי ומשתתפת בתיקים משפטיים ובוועדות כנסת וועדות שרים, ובתחום ההסברתי, במסגרתו משתפת הנציבות פעולה עם המגזר הציבורי ועם המגזר הפרטי. בשנת 2021 הרחיבה נציבות השוויון את פועלה בשני תחומים אלה.

במהלך השנה האחרונה, הרחיבה הנציבות את פעילותה בתוכניות להטמעת שוויון כדי ליצור שינוי מעמיק ונרחב יותר בקרב ענפים רבים במשק ולהגביר את המודעות לחשיבות הגיוון. בשנת 2021 הפעילה הנציבות שמונה תוכניות להטמעת שוויון וגיוון בתעסוקה ושבעה קורסי הכשרה לארגונים במשק.

מסתמן מהדו”ח שאחוז הפניות של ערבים עמד על 12% מכלל הפניות לנציבות השוויון. כאשר נושא הפנייה הבולט של ערבים היה אפליה על רקע לאום (30%). ואילו נושא הפנייה הבולט של יהודים היה אפליה על רקע היריון (17% לעומת 12% אצל הערבים).

מאז הקמת הנציבות, מספר הפניות של נשים היה גבוה ממספר פניות הגברים. בשנת 2021 עמד אחוז הפניות של הנשים על 63% מכלל הפניות לנציבות. שליש מפניות הנשים עסקו באפליה על רקע הרחבת המשפחה או טיפול בה (היריון 25%, טיפולי פוריות 2% והורות 7%). באפליה מחמת גיל בולט הפער בין אחוז הפניות של נשים (4%) לאחוז אצל הגברים (14%).

42% מהפניות שהתקבלו בנציבות שוויון הזדמנויות היו בנוגע לאפליה על רקע תנאי עבודה.           27% מהפניות היו בנוגע לאפליה על רקע פיטורים או פיצויי פיטורים.  18%מהפניות היו בנוגע לאפליה בקבלה לעבודה. שלבי התעסוקה הבולטים בגינן התקבלו פניות הנשים היו פערי שכר מגדריים ופיטורים/פיצויי פיטורים (43% ו-33% בהתאמה). גברים פנו בעיקר בנוגע לאפליה בקידום בעבודה ובקבלה לעבודה (41% ו-21% בהתאמה).

משנת 2017 הסתמנה מגמת ירידה באחוז הפניות של עובדים מהמגזר הפרטי ומגמת עלייה באחוז הפניות של עובדים מהמגזר הציבורי. בשנת 2021 המשיכה מגמת העלייה במספר הפניות בנושא אפליה על רקע ארץ מוצא (עולים מבריה”מ לשעבר ויוצאי אתיופיה). מספר הפניות גדל בכמעט פי שלושה מאז 2017.

Conference
יום עיון בחיפה