ההכנסה הממוצעת של עובדים הערבים בישראל 35% פחות מעובדים יהודים

תחולת החיים של הגברים הערבים נמוכה בחמש שנים מזו של הגברים היהודים

תחולת החיים של הגברים הערבים נמוכה בחמש שנים מזו של הגברים היהודים

 

עוד הוכחה לדברים ידועים מראש, אזרחים ערבים משתכרים הרבה פחות מאזרחים יהודים במדינת ישראל. שכן, מתברר מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשבוע שעבר שההכנסה הממוצעת של עובדים הערבים בישראל ב-2021 היא 35% פחות מעמיתיהם היהודים.

לפי הנתונים של הדו”ח, תוחלת החיים הממוצעת בקרב גברים ערבים נמוכה בחמש שנים לעומת יהודים, ובקרב הנשים הערביות הפער הוא ארבע שנים לעומת היהודיות. הנתונים מצביעים על אי השוויון בין יהודים לערבים בשורה של תחומים, בהם בריאות, כלכלה, השכלה, תעסוקה ובטחון אישי. כך למשל, ההכנסה החציונית למשק בית בקרב יהודים עמדה על 18,042 שקלים לחודש בחודש לעומת 11,811 שקלים בקרב הערבים – פער של 34.6%.

בשנה שעברה, יוזכר, עמד הפער על 45%, לפי נתונים של דו”ח משרד האוצר, כאשר גבר ערבי השתכר בממוצע 4,435 ₪ פחות מגבר יהודי לא חרדי. יוזכר כי שיעור התעסוקה בחברה הערבית עמד על כ-40% לעומת 63% מהיהודים.

על פי המחקר, הגברים הערבים עובדים בממוצע 21 שעות יותר מהגברים היהודים, שעובדים 181 שעות בחודש, אך משתכרים כאמור בממוצע 45% פחות מעובדים יהודים. כמו כן הסיכוי של ילד ערבי לשנות את מעמדו הכלכלי נמוך יותר משל הילד היהודי. סגירת פערי ההכנסה בין גברים ערבים לגברים יהודים עשויה להוביל לתרומה המשמעותית ביותר לצמיחת התוצר בישראל, תרומה שצפויה להיות גבוהה מצמצום פערי השכר בין חרדים ללא-חרדים.

מהנתונים עולה כי קיים פער של כ-5 שנים בתוחלת החיים בין הגברים היהודים לאלה הערבים (81.5 ו-76.3 שנים בהתאמה). בקרב הנשים קיים פער דומה, אך קטן יותר (85.1 ו-81.2 שנים). בשתי הקבוצות תוחלת החיים של נשים ארוכה בכ-5 שנים מזו של הגברים.

בתחום הבטחון האישי, שיעור מקרי הרצח ב-2020 בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה בהרבה מבקרב היהודים. שיעור הנשים הערביות שנרצחו גבוה פי 7.5 ושיעור הגברים הערבים שנרצחו גבוה פי 10. 

על-פי הלמ”ס, הערבים משלמים על דיור כ-17.7% מהכנסתם, בעוד שאצל היהודים עלות הדיור היא כ-23.7% מההכנסה. בקרב היהודים ממוצע הנפשות לחדר עומד על 0.78 ובקרב הערבים 1.29. האוכלוסייה הערבית פחות שבעת רצון מבתי-הספר (58% מרוצים) מאשר האוכלוסייה היהודית (63% מרוצים). בשתי הקבוצות שביעות הרצון מבית-הספר היסודי גבוהה יותר משביעות הרצון מחטיבות הביניים והעליונה. גם בזכאות לבגרות קיים פער בין יהודים לערבים, 59% מהיהודים ו-41% מהערבים. פער גדול יותר קיים בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה, 58% מהיהודים ו-30% מהערבים. ניתן לראות שבעוד אצל היהודים כמעט כל הזכאים לבגרות ממשיכים להשכלה גבוהה, בקרב הערבים קיים פער של כ-10% בין שיעור הזכאים לבגרות לבין שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה.

יצוין שכ-91% מהיהודים משתמשים באינטרנט ו-83% נגישים למחשב. בקרב הערבים שיעור המשתמשים באינטרנט עומד על 86% אך רק 65% נגישים למחשב. נתונים אלו משפיעים של השימוש בשירותי הממשל המקוונים, בקרב היהודים שיעור המשתמשים הוא 62% ובקרב הערבים 35%.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *