הוועדה המסדרת אישרה את הקמת ועדות הכנסת הקבועות: עודה יו”ר ועדת המדע והטכנולוגיה

הוועדה המסדרת אישרה את הצעת יו”ר הוועדה אופיר כץ להרכב 12 ועדות הכנסת הקבועות ואת ההמלצה לבחור ביו”ר הוועדות. ההצעה אושרה פה אחד בתמיכתם של 14 חברי כנסת. כאשר ח”כ איימן עודה – יו”ר חד”ש – תע”ל נבחר לעמוד בראש ועדת המדע והטכנולוגיה. ובכך, יהיה עודה הנציג הערבי היחיד שיעמוד בראשות אחת הוועדות הקבועות בכנסת.

ואלו ראשי הוועדות, כפי שאושר בוועדה: יו”ר ועדת הכנסת: ח”כ אופיר כץ (ליכוד); יו”ר ועדת הכספים: ח”כ משה גפני (יהדות התורה); יו”ר ועדת חוקה: ח”כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית); יו”ר ועדת הפנים: ח”כ יעקב אשר (יהדות התורה); יו”ר ועדת עבודה ורווחה: ח”כ ישראל אייכלר (יהדות התורה); יו”ר ועדת החינוך: ח”כ יוסף טייב (ש”ס); יו”ר ועדת עליה וקליטה: עודד פורר (ישראל ביתנו); יו”ר ועדת ביקורת המדינה: ח”כ מיקי לוי (יש עתיד); יו”ר ועדת המדע: ח”כ איימן עודה (תע”ל חד”ש); יו”ר ועדת מעמד האישה: ח”כ פנינה תמנו-שטה (המחנה ממלכתי); שמות יו”ר ועדות חוץ ובטחון והכלכלה לא הועלו לאישור הוועדה.

כפי שהוחלט בוועדה, בראשות שמונה ועדות מתוך 12 הוועדות הקבועות, יעמדו חברי כנסת מהקואליציה וארבעה מהאופוזיציה שיקבלו את ראשות הוועדות לביקורת המדינה, המדע והטכנולוגיה, עליה וקליטה ומעמד האישה יעמדו חברי כנסת מסיעת האופוזיציה.

ע”פ הצעה המתוקנת, ועדות הכנסת ימנו כאמור 210 חברי ועדה, לעומת 208 בהצעה הקודמת, תוספת של מקום אחד הן לקואליציה והן לאופוזיציה. לוועדת הכספים יתווסף נציג אחד לכל צד, ובסה”כ תמנה  הוועדה 18 חברים. כמו כן, מפלגות יש עתיד ורע”ם יילקחו בחשבון כיחידות נפרדות, לעומת ההצעה המקורית לחשב אותן לפי מפתח של יחידה אחת בחלוקת הוועדות, כשיש עתיד זכאית ל-42 חברי ועדות בסה״כ.

Conference
יום עיון בחיפה