הממשלה החליטה לבנות שני יישובים ליהודים בנגב

עוד שני ישובים ליהודים יוקמו בנגב, כך החליטה הממשלה ביום שני 14.3.2022. חלק גדול מראשי היישובים היהודים בסביבה התנגדו להחלטה ודרשו מהממשלה לחזק את היישובים שלהם במקום להקים יישובים חדשים ולבזבז עליהם משאבים.

עוד שני ישובים ליהודים יוקמו בנגב, כך החליטה הממשלה ביום שני 14.3.2022. חלק גדול מראשי היישובים היהודים בסביבה התנגדו להחלטה ודרשו מהממשלה לחזק את היישובים שלהם במקום להקים יישובים חדשים ולבזבז עליהם משאבים.

הממשלה החליטה  על הקמת יישוב קהילתי “ניצנה”, אשר יכלול את המוסד החינוכי “ניצנה”, במועצה האזורית רמת נגב. כן הטילה הממשלה על רשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם כלל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, לפעול לקידום התהליכים הדרושים לתכנונו, פיתוחו ואכלוסו של היישוב.

 הממשלה החליטה גם להקים יישוב עירוני חדש בעל צביון חרדי – כסיף באזור צומת תל ערד שבנגב. הממשלה הינחתה את שרת הפנים לקדם הקמת ועדה מיוחדת כמשמעה בסעיף 32 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, לצורך קידום הקמת היישוב.

באותה ישיבה הממשלה החליטה לאשר תוכנית “שתתן מענה מיוחד לחברה הבדואית בנגב בשל הצרכים הייחודיים שמאפיינים אותה בהשוואה לכלל החברה הישראלית וכן בהשוואה לאוכלוסיות מיעוטים אחרות בישראל”. במסגרת זו הממשלה החליטה “לפעול לחיזוק חוסנה הכלכלי והחברתי של החברה הבדואית בעיקר בשלוש  תחומי חיים  מרכזיים: חינוך, תעסוקה ושלטון מקומי”. התוכנית אמורה להיות חלק מהחלטה 550 שהתקבלה לפני כחצי שנה ועדיין לא הוקצו לה תקנות תקציביות בוועדת הכספים כנדרש בחוק התקציב.

 

Conference
יום עיון בחיפה