הצעת החוק “סמכויות מינהליות” עולה בועדת שרים 

הצעת החוק “סמכויות מינהליות” עולה בועדת שרים 

תמצית הסמכויות שינתנו לבן גביר ללא בית משפט:

1- בסמכותו של בן גביר יהיה ניתן לעצור אדם או קבוצת אנשים ללא בית משפט,

2- הגבלת יציאתו ממקום או מאזור מסוים;

3- איסור יציאה מהארץ;

4- איסור להיכנס או להיות נוכח במקום או באזור מסוים;

5- חובה לגור או להימצא במקום או באזור מסוים;

6- הגבלה אחרת בנוגע לתנועה במקום או באזור מסוים;

7- חובה לדווח מראש למשטרת ישראל או לגורם אחר שיקבע בצו על כוונה לצאת ממקום או להיכנס למקום מסוים;

8- חובה להפקיד את הדרכון בידי משטרת ישראל או בידי גורם אחר שייקבע בצו;

9- חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע;

10- איסור רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין;

11- איסור להשתמש בשירותים מסוימים או לבצע פעולות מסוימות;

12- איסור להתקשר עם אדם מסוים או עם קבוצת אנשים, לרבות בדרך של שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל”ט–1979 ;

13- איסור לבצע שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל”ט–1979;

14- איסור להשתמש בשירותי האינטרנט;

15- הגבלה בנוגע לעבודה או לעיסוק;

בפועל דיקטטורה על מלא שנתונה כולה לשיקול דעתו של תומך טרור גזעני. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *