Search
Close this search box.

מדד הדמוקרטיה: 49% מהיהודים מאמינים שמגיעות להם זכויות יתר

מדד הדמוקרטיה: 49% מהיהודים מאמינים שמגיעות להם זכויות יתר

49% מהאזרחים היהודים בישראלים מאמינים שמגיעות להם זכויות יתר, לעומת האזרחים הערבים במדינה. כך עולה מסקר מדד הדמוקרטיה 2022 שפירסם המכון הישראלי לדמוקרטיה. על פי הסקר, 66 אחוזים ממצביעי הימין תמכו במתן זכויות יתר ליהודים, 33.5 ממצביעי המרכז ו-11 אחוזים ממצביעי השמאל.

זאת השנה העשרים בה מפורסם מדד הדמוקרטיה שכולל השוואה של דעת הקהל הישראלית בשני העשורים האחרונים. כל הנתונים מפולחים גם לפי נטייה פוליטית, מידת דתיות, מגזר וגיל. השנה, הוא הוגש לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בשבוע שעבר.

עוד מתברר מהסקר כי 57 אחוזים מהציבור בישראל סבורים שלבית המשפט העליון צריכה להישמר הסמכות לבטל חוקים שחוקקה הכנסת, אם אלה נוגדים את עקרונות הדמוקרטיה. בעוד, רוב האזרחים הערבים תומכים (87%) לעומת יהודים (51%), בחלוקה לגושים, מתברר שרוב מצביעי השמאל והמרכז תומכים (89% ו-70%) לעומת מיעוט בימין (37.5%).

כמו- כן, עולה מהדו"ח ש-85% מהיהודים ו-82% מהערבים סבורים כי הפוליטיקאים דואגים יותר לאינטרסים האישיים שלהם מאשר של הציבור שבחר בהם.

הסקר זיהה שפל חסר תקדים באמון הציבור במוסדות המדינה – 33 אחוזים מכלל הציבור נותן אמון במוסדות, לעומת 61 אחוז לפני עשור. הסקר זיהה שחיקה מתמשכת באמון הציבור בבית המשפט העליון, שעומדת כעת על 57% מכלל הציבור. כמו כן נרשמה עלייה באמון בצה"ל (85 אחוז) ובנשיא (62 אחוז) בהשוואה לשנה שעברה, ובתחתית סולם האמון ממוקמים התקשורת (23 אחוז), הכנסת (18 אחוז) והמפלגות (9 אחוז).

המדד הנוכחי, אותו ערך מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל במכון, השווה את הנתונים למאגר הסקרים שנאספו ב-20 השנים האחרונות. לאורך השנים נדגמו בסקרים אלה 19,617 נשאלים על עמדותיהם בנוגע לדמוקרטיה הישראלית, לתפקוד מערכות השלטון וליחסים בין מגזרים בחברה הישראלית.

מרבית מצביעי הימין והמרכז בישראל הביעו רצון להדיר ערבים ממוקדי קבלת ההחלטות בנושאי שלום וביטחון. 80 אחוז מהנשאלים היהודים הסכימו שבהחלטות גורליות למדינה בנושאים אלה צריכות להתקבל ברוב יהודי.

במקביל לכך, עולה ש-60% מהיהודים סבורים כי היחסים בין יהודים וערבים בישראל רעים או רעים מאוד – עליה של 33% משנת 2018.  

בנוסף, 85.9% מהיהודים גאים בהיותם ישראלים, לעומת 46% מהערבים בחישוב רב שנתי ורק 38% נכון לשנת 2022.

בקרב החברה הערבית בישראל, רק 14 אחוזים ממוסלמים הגדירו את מצבה של ישראל "טוב מאוד" או "טוב" בסקר האחרון, וכמוהם 25 אחוז מהערבים הנוצרים. לעומתם, 38 אחוזים מהדרוזים הגדירו את מצבה של ישראל "טוב" או "טוב מאוד".

ו- 48% סבורים כי המדינה מצליחה לדאוג כיום לביטחון אזרחיה. בחלוקה גושית, 66% ממצביעי שמאל סבורים כך, 55% ממצביעי המרכז ורק 30% ממצביעי הימין – ירידה חדה מ-84% בשנת 2020.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *