Search
Close this search box.

מחאה בעקבות פרסום עלויות החאג' למכה

עלויות קיום מצוות החאג' והעומרה עבור הפלסטינים בארץ נחשבות לגבוהות ביותר ביחס לעולם

מחאה ציבורית בקרב הערבים מוסלמים בעקבות פרסום עלויות העליה לרגל למכה על ידע וועדת התיאן העליונה שעוסקת בתיאום הסעת העולים לרגל לסעודיה. המחירים מגיעים לכדי 30 אלף שקלים לארבעה אנשים בחדר. המוחים טוענים ש- "העליה לרגל, שנחשבת למצווה ממצוות האסלאם, הפכה לפריבילגיה לעשירים בלבד".
עלויות קיום מצוות החאג' והעומרה עבור הפלסטינים בארץ נחשבות לגבוהות ביותר ביחס לעולם, במיוחד שמספר המוסלמים שמגיעים מישראל לקיים את המצוות נחשב לאחד הגבוהים ביחס למיעוטים מוסלמים ממדינות העולם.
לרוב, התהליך מנוהל באמצעות עמותות ללא מטרות רווח, שנחשבות לכלי המקשר בין הערבים בארץ לבין משרד הדתות הירדני, אשר מסדיר באופן שנתי את החאג' עבור הפלסטיניים תושבי ישראל.
בכדי שיצליח פלסטיני מארץ לקיים את מצוות החאג', עליו לעבור במסלול תלול של קשיים בירוקרטיים, במעבר תחילה לירדן, ואז ירדן מספקת אוטובוסים להסעת העולים לרגל הפלסטינים מהארץ אל סעודיה, ומלינה אותם בבתי מלון 5 כוכבים בירדן, בעלות שיכולה לגיע כדי 5,000 דינר ירדני.
בירדן מוחלפים הדרכונים הישראלים של העולים לרגל בדרכונים ירדניים זמניים עבור מעבר הגדול לסעודיה בעלות של כ-100 דינר, בגלל שלא קיימים קשרים דפלומטיים רשמיים בין ישראל לסעודיה.
השנה צפויים המסעות לחאג' ולעומרה (העלייה לרגל) החל מ-25 ליוני, מנמל התעופה בן גוריון אל עמאן, ומשם לעיר ג'דה בסעודיה, ומשם למכה. כאשר החזרה היא מ- אלמדינה לעמון, ומשם חזרה לארץ. החבילות כוללות לינה במלונות הקרובים מהחרם והמקומות הקדושים במכה.
כיום, נחשבים העולים לרגל מהארץ כחלק מהעולים הירדנים, משום שהם טסים מנמל המלך חסן בירדן, ומשם מועברים ביחד עם הכבודה לאוטובוסים או שהם לנים אום או יומיים בעמאן, עד לקבלת דרכונים ירדניים זמניים למעבר לסעודיה, ומנמל התעופה עליאא באפשרותם ללטוס לג'דה או לנסוע באוטובוסים מאורגנים על ידי השלטונות הירדנים מרחק של 1700 קילומטרים.
נזכיר כי אין לעולים לרגל מהארץ שום אפשרות לבחור בתי מלון ומקומות לינה בסעודיה, משום שההליכים שהמלונות נבחרים במכרז על ידי הרשויות הירדניות והסעודיות, ובגלל אי קיום יחסים דיפלומטיים בין ישראל לסעודיה. הרי, שירדן לוקחת על עצמה לארגן את כל המסעות הללו, ותחת חסותה. במסגרת הליך זה שמתקיים החל משנות השבעים מוחזק הדרכון הישראלי של העולים לרגל בירדן, והם מקבלים דרכון ירדני זמני, עד חזרתם מקיום מצוות החאג' והעומרה.
על פי וועדות החאג' והעומרה בארץ, יוצאים בכל שנ 32 מטוסי נוסעים וכ-585 אוטובוסים שמעבירים את העולים לרגל מקרב פלסטיניי 48, שמספרם מגיע ליותר מ-4500 וכ-23 אלף עולים לרגל בשנה.

התקציב המפלה והגזעני

המחלקה הכלכלית החברתית במרכז מוסאוא בתגובה לאישור תקציב הממשלה לשנת 2024 על ידי הכנסת מדובר בתקציב מפלה וגזעני שחתך לכולם

תקרא עוד
ISRAEL WEATHER