Search
Close this search box.

קריאה להתחסן בפעם השנייה נגד אבעבועות הקוף

משרד הבריאות קורא לכל מי שהתחסן בחיסון הראשון לאבעבועות הקוף, וחלפו לפחות ארבעה שבועות, להגיע לקבלת החיסון השני בקופות החולים

על פי הנתונים והדיווחים מהעולם נצפית מגמת ירידה בתחלואה באבעבועות הקוף במדינות בהן אחוזים גבוהים של מתחסנים כנגד המחלה. משרד הבריאות ממליץ למי שנמצאים בקבוצות הסיכון להגיע להתחסן כנגד אבעבועות הקוף. חשוב לציין כי אבעבועות הקוף היא מחלה שעלולה לגרום לכאבים משמעותיים ולצלקות באיברי הגוף שבהן הופיעו השלפוחיות ובכלל זה באיברי המין. 
יש להדגיש, כי החיסון כנגד אבעבועות הקוף אושר ע"י הFDA כחיסון הניתן בסדרה של שתי מנות והחל מהיום (יום ד׳, 26.10) ניתן להגיע ולהתחסן למנת החיסון השניה. 

כזכור, ההתוויות למתן חיסונים הורחבו – כל גבר הנמצא בסיכון לחלות רשאי להתחסן בקופת החולים. 

צורת החיסון השתנתה ומתבצעת על ידי חיסון תוך עורי, שיטה מקובלת ברחבי העולם, המאפשרת הגדלת מלאי מנות החיסון.

משרד הבריאות קורא למי שפיתח חום ופריחה שלפוחיתית או היה במגע הדוק עם אדם שיש חשש שהוא חולה באבעבועות קוף לפנות לרופא/ה המטפל/ת ולהבדק. חשוב לציין שהבדיקות לאבעבועות קוף זמינות בבתי החולים ובקהילה. 

על פי הנחיות ארגון הבריאות העולמי, חולים במחלה ומי שהוגדר כמגע קרוב נדרשים להימנע מטיסות כל עוד יש סכנה להדבקה. 

התקציב המפלה והגזעני

המחלקה הכלכלית החברתית במרכז מוסאוא בתגובה לאישור תקציב הממשלה לשנת 2024 על ידי הכנסת מדובר בתקציב מפלה וגזעני שחתך לכולם

תקרא עוד
ISRAEL WEATHER